VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Trang Chủ | Mục Lục | Ma-la-chi | Ma-thi-ơ 10 | Ma-thi-ơ 11 | Ma-thi-ơ 12 | Mác

Ma-thi-ơ 11:6

11 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

6 Phước cho ai không vấp phạm vì Ta."

(c) 2023 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn