VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Ma-la-chi | Ma-thi-ơ 14 | Ma-thi-ơ 15 | Ma-thi-ơ 16 | Mác

Ma-thi-ơ 15:8-9

15 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

8 "Dân này ngoài miệng tôn kính Ta, nhưng lòng xa cách Ta vô cùng. 9 Chúng thờ phượng Ta vô ích và dạy dỗ điều luật của loài người.’"

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn