VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Ma-la-chi | Ma-thi-ơ 25 | Ma-thi-ơ 26 | Ma-thi-ơ 27 | Mác

Ma-thi-ơ 26:36-46

26 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

36 Sau đó, Đức Giê-su và các môn đệ đến một chỗ gọi là Ghết-sê-ma-nê. Ngài bảo họ: "Các con hãy ngồi đây đợi Thầy đến đằng kia cầu nguyện." 37 Ngài dẫn theo Phê-rơ và hai con trai của Xê-bê-đê; Ngài tỏ ra buồn rầu, sầu não. 38 Rồi Ngài bảo họ: "Linh hồn Thầy đau buồn cho đến chết. Hãy ở đây và thức tỉnh với Thầy!" 39 Đi thêm vài bước, Ngài quỳ gối sấp mặt cầu nguyện: "Lạy Cha, nếu có thể được, xin cho chén nầy lìa khỏi con, nhưng không theo ý con mà theo ý Cha." 40 Ngài trở lại với ba môn đệ, thấy họ đang ngủ; Ngài nói cùng Phê-rơ: "Vậy, các con không thể thức nổi với Thầy một giờ sao? 41 Hãy tỉnh thức và cầu nguyện để các con khỏi sa vào chước cám dỗ; tâm linh thì mong muốn nhưng thể xác lại yếu đuối." 42 Đức Giê-su lại đi cầu nguyện lần thứ hai: "Lạy Cha, nếu chén nầy không thể tránh được và Con phải uống thì xin ý Cha được nên." 43 Ngài trở lại lần nữa và thấy các môn đệ vẫn ngủ vì mắt họ nặng trĩu. 44 Ngài để họ đó, và lại đi cầu nguyện lần thứ ba, nài xin như trước. 45 Rồi Ngài trở lại với các môn đệ và bảo: "Bây giờ các con vẫn ngủ và nghỉ sao? Này, đã đến giờ Con Người bị phản nộp vào tay những kẻ tội ác. 46 Hãy thức dậy, chúng ta đi! Kìa, kẻ phản Thầy đã đến!"

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn