VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Ma-la-chi | Ma-thi-ơ 4 | Ma-thi-ơ 5 | Ma-thi-ơ 6 | Mác

Ma-thi-ơ 5:6

5 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

6 Phước cho người đói khát sự công chính, vì sẽ được no đủ.

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn