VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Dân Số | Phục Truyền 2 | Phục Truyền 3 | Phục Truyền 4 | Giô-suê

Phục Truyền 3:28

3 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

28 Con truyền chức vụ cho Giô-suê và dùng lời khích lệ để làm cho người mạnh mẽ, vì Giô-suê sẽ dẫn dân qua sông và đưa họ vào chiếm hữu xứ con sẽ được ngắm nhìn."

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn