VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Ma-thi-ơ | Mác 15 | Mác 16 | Lu-ca

Mác 16:1-6

16 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Sau ngày Sa-bát, Ma-ri Ma-đơ-len, Ma-ri mẹ Gia-cơ và Sa-lô-mê mua hương liệu để đến xức thi thể Đức Giê-su. 2 Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần lễ, họ đến mộ khi mặt trời vừa mọc. 3 Họ nói với nhau: "Ai sẽ lăn tảng đá ra khỏi cửa mộ cho chúng ta," 4 vì tảng đá lớn lắm. Nhưng khi nhìn lên, họ thấy tảng đá đã được lăn đi rồi. 5 Vào trong mộ, họ thấy một thanh niên mặc áo trắng ngồi bên phải. Họ kinh hãi lắm. 6 Người ấy nói với họ: "Đừng sợ, các bà tìm Đức Giê-su người Na-xa-rét đã bị đóng đinh. Ngài sống lại rồi, không còn ở đây. Hãy xem chỗ người ta đặt Ngài.

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn