VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Ma-thi-ơ | Mác 8 | Mác 9 | Mác 10 | Lu-ca

Mác 9:23

9 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

23 Đức Giê-su bảo: "Sao ông lại nói "nếu được?’ Ai tin thì mọi việc đều được cả."

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn