VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Lu-ca | Giăng 13 | Giăng 14 | Giăng 15 | Công Vụ

Giăng 14:27

14 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

27 Ta để lại sự bình an cho các con. Sự bình an Ta ban cho các con chẳng giống như của thế gian cho. Đừng sờn lòng nản chí và sợ hãi.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn