VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Lu-ca | Giăng 5 | Giăng 6 | Giăng 7 | Công Vụ

Giăng 6:37

6 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

37 Tất cả những gì Cha cho Ta sẽ quy về Ta, người nào đến với Ta, Ta sẽ không bao giờ ruồng bỏ!

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn