VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Lu-ca | Giăng 5 | Giăng 6 | Giăng 7 | Công Vụ

Giăng 6:37

6 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

37 Tất cả những gì Cha cho Ta sẽ quy về Ta, người nào đến với Ta, Ta sẽ không bao giờ ruồng bỏ!

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn