VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Lu-ca | Giăng 7 | Giăng 8 | Giăng 9 | Công Vụ

Giăng 8:1-11

8 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Trong khi đó Đức Giê-su lên núi Ô-liu. 2 Lúc trời vừa sáng, Ngài trở vào đền thờ. Cả đoàn dân đều đến với Ngài và Ngài ngồi xuống dạy dỗ họ. 3 Các chuyên gia kinh luật và người Pha-ri-si giải đến một người đàn bà ngoại tình bắt đứng giữa họ. 4 Họ nói với Ngài: "Thưa Thầy, người đàn bà nầy bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình, 5 nên chiếu theo luật Môi-se, những hạng đàn bà ấy phải bị ném đá xử tử, còn Thầy thì dạy thế nào?" 6 Họ nói vậy cốt gài bẫy Chúa để có lý do cáo tội Ngài. Nhưng Đức Giê-su cúi xuống, lấy ngón tay viết lên mặt đất. 7 Vì họ cứ hỏi mãi, nên Ngài đứng lên bảo: "Người nào trong các người chưa từng phạm tội, hãy ném đá người nầy trước đi!" 8 Rồi Ngài lại cúi xuống viết lên mặt đất. 9 Nghe vậy, họ lần lượt bỏ đi từng người một, người cao tuổi đi trước, để Ngài ở lại một mình với người đàn bà đang đứng đó. 10 Đức Giê-su đứng lên hỏi: "Nầy, mấy người kia đâu cả rồi? Không ai kết tội chị sao?" 11 Người đàn bà trả lời: "Thưa ông, không ai cả!" Đức Giê-su bảo: "Ta đây cũng không kết tội chị đâu; về đi, từ nay đừng phạm tội nữa!"

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn