VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Công Vụ | Rô-ma 11 | Rô-ma 12 | Rô-ma 13 | I Cô-rinh-tô

Rô-ma 12:1

12 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Thưa anh chị em, vì thế tôi nài xin anh chị em - do lòng thương xót của Đức Chúa Trời, hãy dâng hiến chính mình như những sinh tế sống, thánh khiết, đẹp lòng Đức Chúa Trời - đó là sự thờ phượng hợp lẽ của anh chị em.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn