VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Công Vụ | Rô-ma 12 | Rô-ma 13 | Rô-ma 14 | I Cô-rinh-tô

Rô-ma 13:11-12

13 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

11 Hãy làm điều ấy vì biết rõ thời thế: Đã đến giờ anh chị em từ ngủ thức dậy vì bây giờ sự cứu rỗi gần chúng ta hơn lúc mới tin Chúa. 12 Đêm đã khuya, ngày gần rạng. Vậy ta hãy vứt bỏ những công việc đen tối, mà mặc áo giáp sáng láng.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn