VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Công Vụ | Rô-ma 4 | Rô-ma 5 | Rô-ma 6 | I Cô-rinh-tô

Rô-ma 5:8

5 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

8 Nhưng Đức Chúa Trời đã tỏ tình yêu thương Ngài đối với chúng ta khi chúng ta còn là tội nhân thì Chúa Cứu Thế đã chết thay cho chúng ta.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn