VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Rô-ma | I Cô-rinh-tô 9 | I Cô-rinh-tô 10 | I Cô-rinh-tô 11 | II Cô-rinh-tô

I Cô-rinh-tô 10:12

10 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

12 Thế thì, ai tưởng mình đứng vững, hãy cẩn thận kẻo ngã.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn