VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Rô-ma | I Cô-rinh-tô 14 | I Cô-rinh-tô 15 | I Cô-rinh-tô 16 | II Cô-rinh-tô

I Cô-rinh-tô 15:19

15 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

19 Nếu hy vọng của chúng ta trong Chúa Cứu Thế chỉ về đời này mà thôi thì chúng ta là những kẻ đáng thương hại hơn hết trong tất cả mọi người.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn