VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Trang Chủ | Mục Lục | Rô-ma | I Cô-rinh-tô 1 | I Cô-rinh-tô 2 | II Cô-rinh-tô

I Cô-rinh-tô 1:28-29

1 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

28 Đức Chúa Trời đã chọn những gì hèn hạ, bị khinh khi trong thế gian và những điều không ra gì để hủy bỏ những điều trọng đại. 29 Cho nên loài người không ai có thể khoe khoang trước mặt Đức Chúa Trời.

(c) 2023 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn