VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Rô-ma | I Cô-rinh-tô 1 | I Cô-rinh-tô 2 | II Cô-rinh-tô

I Cô-rinh-tô 1:8

1 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

8 Chính Ngài sẽ gìn giữ anh chị em vững vàng cho đến cuối cùng, khỏi bị khiển trách trong ngày của Chúa Giê-su Cơ Đốc chúng ta.

(c) 2020 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn