VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Rô-ma | I Cô-rinh-tô 1 | I Cô-rinh-tô 2 | I Cô-rinh-tô 3 | II Cô-rinh-tô

I Cô-rinh-tô 2:9

2 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

9 Nhưng như Thánh Kinh chép: "Những điều mắt chưa thấy, tai chưa nghe và lòng người chưa nghĩ đến, thì Đức Chúa Trời đã chuẩn bị sẵn cho những kẻ yêu kính Ngài."

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn