VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Trang Chủ | Mục Lục | Rô-ma | I Cô-rinh-tô 2 | I Cô-rinh-tô 3 | I Cô-rinh-tô 4 | II Cô-rinh-tô

I Cô-rinh-tô 3:10

3 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

10 Nhờ ân sủng Đức Chúa Trời đã ban cho tôi, như một chuyên gia xây cất giỏi, tôi đã đặt nền móng, còn người khác xây dựng lên. Nhưng mỗi người phải cẩn thận về công trình xây cất của mình.

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn