VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Trang Chủ | Mục Lục | Rô-ma | I Cô-rinh-tô 2 | I Cô-rinh-tô 3 | I Cô-rinh-tô 4 | II Cô-rinh-tô

I Cô-rinh-tô 3:5-8

3 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

5 A-bô-lô là ai? Phao-lô là ai? Họ chỉ là người tôi tớ, nhờ họ anh chị em đã tin và mỗi tôi tớ làm theo điều Chúa đã ban cho mình. 6 Tôi đã trồng, A-bô-lô đã tưới, nhưng chính Đức Chúa Trời đã làm cho lớn lên. 7 Cho nên người trồng, kẻ tưới đều không quan trọng gì, chỉ có Đức Chúa Trời là Đấng làm cho lớn lên mới quan trọng. 8 Người trồng, kẻ tưới đều như nhau, mỗi người sẽ nhận phần thưởng tùy theo công lao của mình.

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn