VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Trang Chủ | Mục Lục | I Cô-rinh-tô | II Cô-rinh-tô 12 | II Cô-rinh-tô 13 | Ga-la-ti

II Cô-rinh-tô 13:5

13 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

5 Anh chị em hãy tự xét mình xem có ở trong đức tin không. Hãy tự thử mình, anh chị em không biết rằng Chúa Cứu Thế Giê-xu đang ở trong anh chị em sao? Trừ khi anh chị em không đạt tiêu chuẩn.

(c) 2023 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn