VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | I Cô-rinh-tô | II Cô-rinh-tô 3 | II Cô-rinh-tô 4 | II Cô-rinh-tô 5 | Ga-la-ti

II Cô-rinh-tô 4:18

4 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

18 Vì chúng tôi không chú tâm vào những sự vật hữu hình, nhưng vào những sự vật vô hình vì sự vật hữu hình chỉ là tạm thời, còn sự vật vô hình mới là vĩnh cửu.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn