VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Ga-la-ti | Ê-phê-sô 2 | Ê-phê-sô 3 | Ê-phê-sô 4 | Phi-líp

Ê-phê-sô 3:19

3 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

19 và biết được tình yêu của Chúa Cứu Thế siêu việt hơn tri thức, để anh chị em đầy dẫy mọi sự sung mãn của Đức Chúa Trời.

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn