VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Ga-la-ti | Ê-phê-sô 3 | Ê-phê-sô 4 | Ê-phê-sô 5 | Phi-líp

Ê-phê-sô 4:11-16

4 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

11 Chính Ngài cho một số người làm sứ đồ, một số làm tiên tri, một số làm truyền giáo, một số làm mục sư và giáo sư, 12 nhằm mục đích trang bị các thánh đồ trong công tác phục vụ, gây dựng Thân Thể Chúa Cứu Thế, 13 cho đến khi tất cả chúng ta đạt đến sự hợp nhất trong đức tin và trong sự hiểu biết Con của Đức Chúa Trời, tiến đến mức trưởng thành, phát triển đến tầm thước vóc dáng đầy trọn của Chúa Cứu Thế. 14 Lúc ấy, chúng ta không còn trẻ con nữa, bị trôi giạt theo làn sóng và lôi cuốn quanh quẩn theo mỗi chiều gió thuyết lý, bị người ta mưu mẹo lừa đảo, bị người ta dùng thủ đoạn xảo trá lừa gạt. 15 Nhưng Ngài muốn chúng ta nói lên sự thật trong tình yêu thương để trong mọi sự chúng ta tăng trưởng, vươn lên Đấng làm đầu — tức là Chúa Cứu Thế — 16 từ Ngài toàn thân được kết cấu và hợp lại với nhau do gân cốt hỗ trợ; khi mỗi bộ phận hoạt động thích nghi thì thân thể tăng trưởng và tự gây dựng trong tình yêu thương.

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn