VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Ga-la-ti | Ê-phê-sô 3 | Ê-phê-sô 4 | Ê-phê-sô 5 | Phi-líp

Ê-phê-sô 4:25-30

4 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

25 Vì thế, anh chị em phải lột bỏ mọi điều dối trá, hãy nói thật với người lân cận vì chúng ta đều là chi thể của nhau. 26 Khi giận thì đừng phạm tội, đừng cưu mang giận hờn cho đến khi mặt trời lặn, 27 cũng đừng cho quỷ vương lợi dụng dịp tiện. 28 Kẻ quen trộm cắp đừng trộm cắp nữa, nhưng hãy siêng năng tự tay mình làm ăn lương thiện để có thể giúp người túng thiếu. 29 Môi miệng anh chị em đừng thốt ra một lời ác độc nào, nhưng nếu cần hãy nói lời lành xây dựng để đem lại ân phúc cho người nghe. 30 Anh chị em đừng làm buồn Thánh Linh Đức Chúa Trời, nhờ Ngài anh chị em được đóng ấn cho ngày cứu chuộc.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn