VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Trang Chủ | Mục Lục | Ga-la-ti | Ê-phê-sô 4 | Ê-phê-sô 5 | Ê-phê-sô 6 | Phi-líp

Ê-phê-sô 5:8

5 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

8 Vì trước kia anh chị em tối tăm, nhưng hiện nay anh chị em là ánh sáng trong Chúa, hãy xử thế như con cái ánh sáng,

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn