VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Ga-la-ti | Ê-phê-sô 5 | Ê-phê-sô 6 | Phi-líp

Ê-phê-sô 6:13

6 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

13 Vì thế, hãy nhận lấy toàn bộ vũ khí của Đức Chúa Trời để anh chị em có thể chống cự nổi trong ngày gian khổ và đứng vững sau khi hoàn tất mọi sự.

(c) 2023 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn