VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Phục Truyền | Giô-suê 1 | Giô-suê 2 | Thẩm Phán

Giô-suê 1:9

1 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

9 Ta há không có truyền lệnh cho con sao? Hãy mạnh dạn và can đảm lên. Đừng sợ hãi, đừng nản lòng, vì CHÚA, Đức Chúa Trời con sẽ ở với con trong mọi nơi con đi."

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn