VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Giu-đe | Khải Huyền 2 | Khải Huyền 3 | Khải Huyền 4

Khải Huyền 3:2

3 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

2 Con hãy tỉnh thức và củng cố những gì còn lại, tức là những gì sắp chết, vì Ta thấy công việc con bất toàn trước mặt Đức Chúa Trời Ta.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn