VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Trang Chủ | Mục Lục | Sáng-thế Ký 12 | Sáng-thế Ký 13 | Sáng-thế Ký 14 | Xuất Ê-díp-tô Ký

Sáng-thế Ký 13:14-15

13 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

14 Sau khi Lót lìa khỏi Áp-ram rồi, Đức Giê-hô-va phán cùng Áp-ram rằng: Hãy nhướng mắt lên, nhìn từ chỗ ngươi ở cho đến phương bắc, phương nam, phương đông và phương tây: 15 Vì cả xứ nào ngươi thấy, ta sẽ ban cho ngươi và cho dòng dõi ngươi đời đời.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn