VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Trang Chủ | Mục Lục | Sáng-thế Ký 1 | Sáng-thế Ký 2 | Xuất Ê-díp-tô Ký

Sáng-thế Ký 1:1

1 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

1 Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất.

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn