VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Trang Chủ | Mục Lục | Sáng-thế Ký 1 | Sáng-thế Ký 2 | Xuất Ê-díp-tô Ký

Sáng-thế Ký 1:14

1 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

14 Đức Chúa Trời lại phán rằng: Phải có các vì sáng trong khoảng không trên trời, đặng phân ra ngày với đêm, và dùng làm dấu để định thì tiết, ngày và năm;

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn