VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Trang Chủ | Mục Lục | Sáng-thế Ký 28 | Sáng-thế Ký 29 | Sáng-thế Ký 30 | Xuất Ê-díp-tô Ký

Sáng-thế Ký 29:15-20

29 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

15 Đoạn, La-ban nói cùng Gia-cốp rằng: vì cớ cháu là bà con của cậu, cháu giúp công không cho cậu thôi sao? Tiền công bao nhiêu hãy nói cho cậu biết. 16 Vả, La-ban có hai con gái, con lớn tên là Lê-a; con nhỏ tên là Ra-chên. 17 Mắt Lê-a yếu, còn Ra-chên hình dung đẹp đẽ, vẻ mặt tốt tươi. 18 Gia-cốp yêu Ra-chên nên nói rằng: Vì nàng Ra-chên, con út cậu, tôi sẽ giúp việc trong bảy năm. 19 La-ban trả lời rằng: Thà cậu gả nó cho cháu hơn là gả cho một người khác; hãy ở với cậu. 20 Vậy, Gia-cốp vì Ra-chên, phải giúp việc trong bảy năm: nhưng bởi yêu nàng, nên coi bảy năm bằng chừng đôi ba bữa.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn