VietChristian
VietChristian
nghe.app

Trang Chủ | Mục Lục | Sáng-thế Ký 36 | Sáng-thế Ký 37 | Sáng-thế Ký 38 | Xuất Ê-díp-tô Ký

Sáng-thế Ký 37:18

37 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

18 Các anh thấy chàng đi ở đàng xa, chưa đến gần, thì đã lập mưu để giết chàng.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn