VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Sáng-thế Ký 38 | Sáng-thế Ký 39 | Sáng-thế Ký 40 | Xuất Ê-díp-tô Ký

Sáng-thế Ký 39:2

39 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

2 Giô-sép ở trong nhà chủ mình, là người Ê-díp-tô, được Đức Giê-hô-va phù hộ, nên thạnh lợi luôn.

(c) 2020 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn