VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Sáng-thế Ký 38 | Sáng-thế Ký 39 | Sáng-thế Ký 40 | Xuất Ê-díp-tô Ký

Sáng-thế Ký 39:23

39 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

23 Chủ ngục chẳng soát lại những việc đã ở nơi tay Giô-sép, vì có Đức Giê-hô-va phù hộ chàng, xui cho việc chi chàng làm cũng được thạnh vượng.

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn