VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Sáng-thế Ký 40 | Sáng-thế Ký 41 | Sáng-thế Ký 42 | Xuất Ê-díp-tô Ký

Sáng-thế Ký 41:38

41 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

38 Pha-ra-ôn phán cùng quần thần rằng: Chúng ta há dễ tìm một người như người nầy, có thần minh của Đức Chúa Trời được sao?

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn