VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Sáng-thế Ký 46 | Sáng-thế Ký 47 | Sáng-thế Ký 48 | Xuất Ê-díp-tô Ký

Sáng-thế Ký 47:12

47 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

12 Giô-sép, tùy theo số người, cấp lương thực cho cha, anh em và cả nhà cha mình.

(c) 2020 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn

Lịch Đọc Kinh Thánh :: Câu Gốc Yêu Thích :: Cài Đặt Kinh Thánh Vào Website