VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Trang Chủ | Mục Lục | Sáng-thế Ký 49 | Sáng-thế Ký 50 | Xuất Ê-díp-tô Ký

Sáng-thế Ký 50:20

50 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

20 Các anh toan hại tôi, nhưng Đức Chúa Trời lại toan làm điều ích cho tôi, hầu cho cứu sự sống cho nhiều người, y như đã xảy đến ngày nay, và giữ gìn sự sống của dân sự đông đảo.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn