VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Sáng-thế Ký 6 | Sáng-thế Ký 7 | Sáng-thế Ký 8 | Xuất Ê-díp-tô Ký

Sáng-thế Ký 7:12

7 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

12 mưa sa trên mặt đất trọn bốn mươi ngày và bốn mươi đêm.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn