VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Sáng-thế Ký 6 | Sáng-thế Ký 7 | Sáng-thế Ký 8 | Xuất Ê-díp-tô Ký

Sáng-thế Ký 7:21-25

7 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

21 Các xác thịt hành động trên mặt đất đều chết ngột, nào chim, nào súc vật, nào thú rừng, nào côn trùng, và mọi người. 22 Các vật có sanh khí trong lỗ mũi, các vật ở trên đất liền đều chết hết. 23 Mọi loài ở trên mặt đất đều bị hủy diệt, từ loài người cho đến loài thú, loài côn trùng, cùng loài chim trời, chỉ còn Nô-ê và các loài ở với người trong tàu mà thôi. 24 Nước dưng lên trên mặt đất trọn một trăm năm mươi ngày.

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn