VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Trang Chủ | Mục Lục | Sáng-thế Ký 7 | Sáng-thế Ký 8 | Sáng-thế Ký 9 | Xuất Ê-díp-tô Ký

Sáng-thế Ký 8:22

8 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

22 Hễ đất còn, thì mùa gieo giống cùng mùa gặt hái, lạnh và nóng, mùa hạ cùng mùa đông, ngày và đêm, chẳng bao giờ tuyệt được.

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn