VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Sáng-thế Ký | Xuất Ê-díp-tô Ký 19 | Xuất Ê-díp-tô Ký 20 | Xuất Ê-díp-tô Ký 21 | Lê-vi Ký

Xuất Ê-díp-tô Ký 20:15

20 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

15 Ngươi chớ trộm cướp.

(c) 2020 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn