VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Trang Chủ | Mục Lục | Sáng-thế Ký | Xuất Ê-díp-tô Ký 26 | Xuất Ê-díp-tô Ký 27 | Xuất Ê-díp-tô Ký 28 | Lê-vi Ký

Xuất Ê-díp-tô Ký 27:1-8

27 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

1 Ngươi cũng hãy đóng một bàn thờ bằng cây si-tim, hình vuông, năm thước bề dài, năm thước bề ngang, và bề cao ba thước. 2 Nơi bốn góc bàn thờ hãy làm sừng ló ra và bọc đồng. 3 Những đồ phụ tùng của bàn thờ thì hãy làm bằng đồng: bình đựng tro, vá, ảng, nỉa và bình hương. 4 Lại làm cho bàn thờ một tấm rá bằng lưới đồng; và nơi bốn góc rá làm bốn cái khoen bằng đồng; 5 rồi để rá đó dưới thành bàn thờ, từ dưới chân lên đến nửa bề cao. 6 Cũng hãy chuốt đòn khiêng bàn thờ bằng cây si-tim, bọc đồng, 7 rồi xỏ vào những khoen; khi khiêng đi, đòn sẽ ở hai bên bàn thờ. 8 Bàn thờ sẽ đóng bằng ván, trống bộng, làm y như đã chỉ cho ngươi trên núi vậy.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn