VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | 2 Sa-mu-ên | 1 Các Vua 17 | 1 Các Vua 18 | 1 Các Vua 19 | 2 Các Vua

1 Các Vua 18:2

18 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

2 Vậy, Ê-li đi ra mắt A-háp. Vả, tại Sa-ma-ri có cơn đói kém quá đỗi.

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn