VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | 2 Sa-mu-ên | 1 Các Vua 2 | 1 Các Vua 3 | 1 Các Vua 4 | 2 Các Vua

1 Các Vua 3:5

3 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

5 Tại Ga-ba-ôn, lúc ban đêm, Đức Giê-hô-va hiện đến cùng Sa-lô-môn trong cơn chiêm bao, và phán với người rằng: Hãy xin điều gì ngươi muốn ta ban cho ngươi.

(c) 2020 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn