VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | 1 Các Vua | 2 Các Vua 16 | 2 Các Vua 17 | 2 Các Vua 18 | 1 Sử-ký

2 Các Vua 17:20

17 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

20 Thế thì, Đức Giê-hô-va từ bỏ cả dòng dõi Y-sơ-ra-ên, làm khốn khổ họ, và phó họ vào tay các kẻ cướp giựt, cho đến phải lưu đày cách xa mặt Ngài.

(c) 2020 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn

Lịch Đọc Kinh Thánh :: Câu Gốc Yêu Thích :: Cài Đặt Kinh Thánh Vào Website