VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | 1 Các Vua | 2 Các Vua 22 | 2 Các Vua 23 | 2 Các Vua 24 | 1 Sử-ký

2 Các Vua 23:25

23 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

25 Trước Giô-si-a, chẳng có một vua nào hết lòng, hết ý, hết sức mình, mà tríu mến Đức Giê-hô-va, làm theo trọn vẹn luật pháp của Môi-se; và sau người cũng chẳng có thấy ai giống như người nữa.

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn