VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | 2 Các Vua | 1 Sử-ký 11 | 1 Sử-ký 12 | 1 Sử-ký 13 | 2 Sử-ký

1 Sử-ký 12:15

12 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

15 Ấy là những kẻ đi qua sông Giô-đanh trong tháng giêng, lúc nước ngập hai bên bờ, đuổi các dân sự ở tại trũng hoặc về phía đông hay về phía tây.

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn