VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện

Trang Chủ | Mục Lục | 2 Các Vua | 1 Sử-ký 28 | 1 Sử-ký 29 | 2 Sử-ký

1 Sử-ký 29:19

29 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

19 Xin Chúa hãy ban cho Sa-lô-môn, con trai tôi, một lòng trọn vẹn, để gìn giữ các điều răn, chứng cớ, và luật lệ của Chúa, cùng làm cho các công việc nầy, xây cất cái đền mà tôi đã sắm sửa thờ lạy cho.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn